Dam sistemləri

POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları
Təhlükəsizlik sistemləri
Nərdivan və keçid körpücükləri istismar zamanı damın mühüm və ayrılmaz hissələridir. Dama çıxış, baca və ventilyasiya borularına yaxınlaşma rahat və təhlükəsiz olmalıdır. Damda, sadə texniki baxışdan təmirə qədər aparılan işlərin uğuru bundan kifayət qədər asılıdır.
Damın enişinə nərdivan
Damın enişinə nərdivan2,7 м
3,3 м
4,2 м
5,4 м
6,0 м
6,6 м
Binanın divarına nərdivan
Binanın divarına nərdivan2,7 м
3,3 м
4,2 м
5,4 м
6,0 м
Yanğın nərdivanı
Yanğın nərdivanı2,7 м
3,3 м
4,2 м
Keçid körpüjüyü
Keçid körpücüyü
Qarın sürüşməsinin qarşısını alan element
Qarın sürüşməsinin qarşısını alan element