Modul konstruksiyalar

UÇE MÜHENDİSLİK tikinti modul konstruksiyaları
Tağşəkilli anqarlar

Tağşəkilli anqarlar
Tağşəkilli anqarlar

Tağşəkilli anqarlar həm anbar, depo, emalatxana, həm də iş heyəti üçün yeməkxana və yataqxana məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Bu halda bölmə, seksiya, keçid, qapı və sair əlavə şəraitlərin təmin edilməsi mümkündür.

Tağşəkilli anqarların standart ölçüləri:
Eni – 6 m. x uzunluğu 10,50 m. izolyasiyalı və izolyasiyasız
Eni – 6 m. x uzunluğu 14,50 m. izolyasiyalı və izolyasiyasız
Eni – 6 m. x uzunluğu 19,70 m. izolyasiyalı və izolyasiyasız

Tağşəkilli anqarlar – hər hansı hava şəraitində inşaat meydançaları üçün ideal həlldir.