Modul konstruksiyalar

UÇE MÜHENDİSLİK tikinti modul konstruksiyaları
Tezyığılan binalar

Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar
Tezyığılan binalar

Tezyığılan binalar – yeməkxana, yataqxana, xəstəxana, məktəb, idarə, laboratoriya və sair yaşayış və qeyri-yaşayış təyinatlı ola biləcək müxtəlif sahəsi və mərtəbələrin müxtəlif sayı olan örtülü komfortlu binalarda təcəssüm etdirilmiş universal operativ həlldir. Belə binaların konstruksiyası, zəlzələyə davamlılıq və məntəqə və bölgənin iqlim şəraitləri nəzərə alınmaqla layihələşdirilib təsdiq edilir.

Binaların hündürlüyü – 2,50 m. və 3 m.-dir. Standart lövhələr, hazır və ya müştərinin arzusu ilə çəkilmiş layihələrə əsasən 1,26 m. mislində hesablanır.

Divarların materialı – betopan – arasında penoplast olan sement-sellyuloza lövhələrindən ibarət olan xüsusi tikinti materialıdır.