Dam sistemləri

POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları
Təklif olunan həllərin üstünlük və xüsusiyyətləri

POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları
POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları

Poimukate metal çerepisasının fərqləndirici xüsusiyyət və üstünlükləri:

1) Sinklənmiş poladın sayəsində, Poimukate metal çerepisası montaj əsnasında xüsusi səy və istismar zamanı əlavə qayğı tələb etmir. Hamısı sadə və rahatdır.
2) Suyun damaltı məkana daxil olma imkanını istisna edən ikili gizli suaxıdıcı qanov. Bu, sahilyanı nəm iqlim şəraitində çox önəmlidir.
3) Onların əyri və ya aralı qoyulmasına yol verməyən metal çerepisa təbəqələrının ideal həndəsi formaları. Bunun sayəsində, eyni forma növünə aid olan təbəqələrdən qurulan dam enişində metal çerepisaların gözəgörünməz birləşməsi təmin olunur.
4) Davamlılıq – metal çerepisanın üz və arxa tərəflərinin xüsusi örtüyü dam materialının istismar müddətini uzadaraq onun kompleks müdafiəsini təmin edir.