Dam sistemləri

POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları
Təklif olunan həllərin müxtəlifliyi

POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları

Poimukate metal çerepisası profilinin təkrarolunmazlığı ilə seçilir – Azərbayjanda dalğasının hündürlüyü 60 mm. olan yeganə metal çerepisa – damın tamamilə fərqli estetikası.
Poimukate dam təbəqələrinin ölçüləri:

1. Qalınlığı 0,5 mm. olan mat səthli təbəqə
Uzunluğu – 2540 mm. və 3740 mm.,
Eni – 1130 mm.

2. Qalınlığı 0,45 mm. olan parlaq səthli təbəqə
Uzunluğu – 2540 mm. və 3740 mm.,
Eni – 1130 mm.