Dam sistemləri

POIMUKATE metal çerepisası və dam aksessuarları
Material, aksessuar və tərkib hissələri kataloğu
Su borusu
Su borusu 90 мм
Nov
Nov 125 мм
Nov qapağı
Nov qapağı
Su borusunun dirsəyi
Su borusunun dirsəyi
Konyok
Konyok
Su borusunun dayağı
Su borusunun dayağı
Nov üçün qarmaq
Nov üçün qarmaq
Qəbul edici qıf
Qəbul edici qıf
Suaxıdıcı dirsək
Suaxıdıcı dirsək
Nov birləşdiricisi
Nov birləşdiricisi
Nov dirsəyi
Nov dirsəyi 90°
Özüburulan şuruplar
Özüburulan şuruplar