Dam sistemləri

KAMİ metal çerepisası və dam aksessuarları
Aksessuarlar kataloğu
Hamar təbəqə
Hamar təbəqə
Terra PLEGEL-in səmərəli
uzunluğu 2000 mm., eni 1050 mm.
PLEGEL-in səmərəli
uzunluğu 2000 mm., eni 1180 mm.
Suaxıdıcı sistem
Suaxıdıcı sistem
Konyok
Konyok
Ümumi uzunluğu 2000 mm.
Səmərəli uzunluğu 1900 mm.
Köndələn vurulan lövhə
Köndələn vurulan lövhə
Ümumi uzunluğu 2000 mm.
Səmərəli uzunluğu 1950 mm.
Suaxıdıcı
Suaxıdıcı
Ümumi uzunluğu 2000 mm.
Səmərəli uzunluğu 1900 mm.
Karniz lövhəsi
Karniz lövhəsi
Ümumi uzunluğu 2000 mm.
Səmərəli uzunluğu 1970 mm.
Damaltı suaxıdıcı
Damaltı suaxıdıcı
Ümumi uzunluğu 2000 mm.
Sifariş üzrə səmərəli
uzunluğu 1950 mm.
Germetik lent
Germetik lent
Profilli 2500 mm.
Hava buraxan-kombi 2000 mm.
Künc lövhəsi
Künc lövhəsi
Ümumi uzunluğu 2000 mm.
Səmərəli uzunluğu 1900 mm.
Yanakı çevrəli şurup
Yanakı çevrəli şurup
20 x 4,8 mm.
Özüburulan şurup
Özüburulan şurup
35x4,8 mm.,
60x4,8 mm.