Dam sistemləri

KATEPAL çevik çerepisası və dam aksessuarları
Təklif olunan həllərin üstünlük və xüsusiyyətləri
Katepal
Katepal
Dam örtüyünün rəngi – səpələnmiş daş və ya mineral dənələrinin təbii rəngidir. Bu isə, rəngin hər hansı hava və iqlim şəraitində dəyişilməz qalacağına zəmanətdir.
Katepal
“Oyuq-paz“ sxemi üzrə dam lövhələrinin vurulmasının unikal qaydası damın tam təcrid olunmasını təmin edir. Çünki bununla suyun dam altındakı məkana daxil olmasının qarşısı qətiyyətlə alınır.
Katepal
Hər iki tərəfdən yüksək keyfiyyətli bitumla örtülmüş şüşəli kətan – inanılmaz davamlılığı ilə yanaşı elastikliyin təminatıdır. Bunun sayəsində Katepal dam lövhələri ilə hər hansı relyefli və formalı damı örtmək mümkündür.
Katepal
KATEPAL çevik çerepisası və dam aksessuarları
Katepal dam lövhələri nöqsansız texniki istismar səciyyələrinə malikdir:

- davamlılıq – istehsalçısının 25 illik zəmanəti;
- yüngüllük və az yer tutma – daşıyıcı sahəyə yükün olmaması və montaj, daşıma və saxlama zamanı böyük rahatlıq;
- səssizlik;
- rütubətə davamlılıq – dam materialının çürüyüb dağılmasının istisnası;
- isti və şaxtaya davamlılıq – onların istifadəsinin temperatur diapazonu – C üzrə -55 dərəcədən +110 dərəcəyə qədərdir;
- qənaətcilik – minimal tullantı;
- praktiki rahatlıq – xüsusi qayğı tələb etmir;
- ekoloji cəhətdən təmizlik və estetiklik – ətraf mühitlə ahəng.

Texniki parametrlər

Lövhənin ölçüləri: 1000 mm. x 320 mm.;
Bir qutuda sayı: 22 əd.;
Materialın məsrəfi: 1 qutu / 3 m2 (qıraqlarının bir-birinə qoyulmasını nəzərə almaqla);
Damın minimal bucağı: təxminən 12 dərəcə.