"BakuBuild 2007" gələcək sərgisi

BakuBuilt

2007-ci il oktyabr ayının 2-5-nə kimi Bakıda "BakuBuild 2007" beynəlxalq inşaat sərgisinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. «FURQAN» şirkəti, keçən il olduğu kimi bu il də bu sərgidə iştirak edəcəkdir.

Bu dəfə FURQAN şirkətinin stendində ötən ilki sərgi ilə müqayisədə onun fəxri qonaqları qismində daha çox əcnəbi nümayəndələr olacaqdır. Bu isə həm şirkətin özünə, həm də onun sərgidə iştirakına artan diqqət və marağı göstərir.

Keçən il şirkətin stendində onun fəxri qonaqları qismində Almaniyadan – LAFARGE konserninin dam sistemləri üzrə baş ofisinin rəhbəri – cənab Manfred Kortobius və Polşadan – bu konsernin Şərq Avropa bölgüsü üzrə ofisinin təmsilçisi – cənab Rışard Enjeyçak olmuşdular.

FURQAN şirkətini sərgidə iştirak etməyə sövq edən nədir? Bu cür tədbirlərdə iştirakın nöqteyi nəzərindən olan vəziyyətin əsas çərçivələri bunlardır.

Beynəlxalq, bölqə, ixtisas və sair sərgilər – hər şeydən qabaq, TV və mətbuat təklif etdikləri vasitəçiliklə yox, "canlı" olaraq özündən genişlənməyə tərəf olan "körpüdür". Ünsiyyətin yaradılmasının məğz interaktiv surəti, şirkətin mövqelərinin möhkəmlənməsində marketing üsullarının arasında hətta həll edici rol oynaya bilər.

Sərgilərdə iştirak həm xüsusi imkanlarla, həm də onların gerçəkləşməsi üçün zəruri olan resursların sayı ilə reklamın başqa növlərindən kifayət qədər çox fərqlənir.

Lakin, sərginin verdiyi imkanlar, onun xüsusiyyətlərini üstünlüklərinə çevirir.
Birincisi, məğz sərgidə şirkət və potensial müştəri, könüllü gəldikləri "bitərəf" ərazidədirlər – burada axı sadəcə "almaq-satmaq"-dan xeyli üstün olan mənafelər üzləşir. Burada söhbət planlardan, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdan və sair məsələlərdən gedir. Sərgilərdə, başqa işgüzar vəziyyətlərdən fərqli olaraq lazımlı adam, agent və firmalarla daha asan əlaqə qurmaq olar.
İkincisi, məğz sərgidə şirkət ən yaxşı tərzdə təmsil olunur və bununla belə ən yaxşı təsir bağışlayır. Bəziləri üçün bu təəssürat, ilkin olaraq ilk vaxtlarda olsa da formalaşdırıcı ola bilər.
Üçüncüsü, sərgilərdə çox və müxtəlif şeylər birbaşa və ya dolayı olaraq bir yerdə əhatə edilə bilər. Yeni müştəri və rəqiblər barədə xəbər tutmaq, həm yerli, həm də xarici bazarlarda olan tendensiyaları hiss etmək, əksər adamların arasında görsənib onlarla söhbət etmək və bununla sərhədləri xeyli genişlənə biləcək tanıtmanı gücləndirmək olar.